Zanim zarezerwujesz

Ustawa o ochronie zwierząt.pdf
Adobe Acrobat Document 238.8 KB

Decydując się na kupno kotka z mojego domu, musisz przede wszystkim być pewnym swojej decyzji. Dobrze się zastanów, kot to żywa istota wymagająca opieki, troski, miłości, która zamieszka z Tobą na kilkanaście lat. Nie licz na same cudowne

i beztroskie chwile; kotek podobnie jak małe dziecko może coś spsocić, popsuć, zachorować, mieć gorszy dzień, domagać się uwagi, pieszczot nie zawsze wtedy, kiedy masz czas. W tym miejscu odsyłam Cię do działu „Jak wybrać kotka”

w szczególności "Przed adopcją" oraz „O rasie Maine Coon” –ta lektura uświadomi Ci, co Cię czeka, czego oczekuję od nowej rodziny mojego wychowanka, ale przede wszystkim powinna skłonić Cię do ponownego przemyślenia podjętej decyzji. Niech to nie będzie chwilowa zachcianka pokierowana emocjami lecz świadomy wybór

i akceptacja jego ewentualnych konsekwencji.

Warunki rezerwacji / Odbiór kotka

Rezerwacji podlegają wszystkie kocięta pomiędzy 3 a 12 tygodniem życia -warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku.

Kotek, który nie znalazł nowych opiekunów do 12 tygodnia życia

nie podlega rezerwacji, gdyż jest gotowy do opuszczenia rodzinnego domu

w każdej chwili. W takim przypadku płatności za kotka dokonujesz jednorazowo

przy odbiorze kocięcia i po podpisaniu umowy cywilno -prawnej.

 

Kocięta można rezerwować od chwili ukończenia przez nie 3 tygodni życia,

mniej więcej tego dnia, na stronie hodowli pojawią się zdjęcia maluszków,

oraz szczegółowe informacje na ich temat.

Wszelkie informacji o kocięciu oraz możliwości jego rezerwacji można uzyskać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”,

w prywatnej wiadomości na Facebooku lub telefonicznie, ale przede wszystkim,

preferujemy kontakt osobisty, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny wizyty.

 

Podczas wstępnej rozmowy otrzymasz umowę, wszystkie niezbędne na ten moment informacje oraz numer konta bankowego, na które dokonasz wpłaty zadatku,

w ustalonym terminie. Zadatek można również wpłacić gotówką, do rąk hodowcy

(w takim przypadku kwota zadatku zostaje uwzględniona w treści umowy)

 

W przypadku rezerwacji na odległość obydwa egzemplarze umowy (podpisane

przez hodowcę) zostają wysłane do nabywcy, a rezerwacja zostaje uznana

po odesłaniu 1, wypełnionego i podpisanego przez nabywcę egzemplarza umowy

do hodowcy i wpłaceniu zadatku.

 

Rezerwację w hodowli można uznać za dokonaną w chwili podpisania umowy

przez obydwie strony i wpłynięcia zadatku na wyżej wspomniane konto

(lub bezpośredniej wpłaty zadatku w postaci gotówki u hodowcy).

 

W okresie oczekiwania, na Twoją prośbę, będziemy przesyłać zdjęcia kotka,

możesz go też odwiedzać. Ponad to niektóre zdjęcia oraz filmiki będą dostępne

na stronie hodowli: tu -w zakładce KOCIĘTA oraz na Facebook’u.

 

Odbiór kocięcia następuje po ukończeniu przez nie, conajmniej

12 tygodni życia .

 

Odchodząc do nowej rodziny kociak jest dwukrotnie zaszczepiony, dwukrotnie odrobaczony, zaczipowany, posiada książeczkę zdrowia i rodowód.

Każdy kotek otrzymuje od nas wyprawkę z jedzeniem na pierwsze dni

w nowym domu oraz drobny upominek.

 

Zakup czy też raczej adopcja kotka, zatwierdzony zostaje poprzez podpisanie umowy cywilno- prawnej sporządzonej w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz zapłacie pełnej należności wskazanej na ww. umowie.

 

Od nowych opiekunów oczekujemy odpowiedzialności, informacji o losach kotka,  traktowania naszej pociechy jako pełnoprawnego członka rodziny oraz najlepszej opieki zarówno w domu jak i opieki medycznej, ale przede wszystkim okazywania mu miłości, w każdy możliwy sposób.

 

Ze swojej strony gwarantujemy pełne wsparcie, służymy radą i pomocą.

Można do nas dzwonić w każdej sprawie dotyczącej koteczka

o dowolnej porze dnia i nocy.

Cena i zadatek -kociak w opcji PET

O tym, skąd biorą się różnice w cenie kociąt rasowych w ogłoszeniach

oraz czym one skutkują dowiesz się w dziale "Dlaczego z hodowli"

 

Opcja PET -kociak "na kolanka" -kastrat

 

Cena kotka w opcji PET ustalana jest indywidualnie i podlega negocjacji.

Wysokość zadatku: 300 zł

- Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (I CK 129/03) nabywca może

   wpłacić zadatek w formie bezgotówkowej (przelew), a umowa nabiera mocy

   z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie hodowcy.

 

Zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego: - Zadatek zostaje zaliczony na poczet należności za zakup kocięcia.

 

- W przypadku, gdy obie strony (hodowca i nabywca) wspólnie zdecydują

  o rozwiązaniu umowy lub transakcja nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych

  od obydwu stron hodowca zawsze zwraca 100% zadatku. (Przyczyną taką ze strony 

  hodowcy jest choroba lub zgon kocięcia)

 

- W przypadku ewentualnej rezygnacji z transakcji lub niewywiązania się z zawartej 

  umowy ze strony hodowcy, nabywcy zawsze zostaje zwrócone 100% zadatku, 

  a dodatkowo, o ile istnieje taka możliwość, nabywca ma prawo wybrać inne,      niezarezerwowane kocię z hodowli, za cenę obniżoną o wartość zadatku.

 

- W przypadku ewentualnego niewywiązania się z zawartej 

  umowy ze strony nabywcy,  hodowca ma prawo odstąpić od umowy bez podania

  dodatkowego terminu i zatrzymać zadatek.

 

UWAGI

Nie sprzedaję kociąt bez rodowodów –to pochodzenie kotka stanowi o cenie

a nie dokument, który jest jego potwierdzeniem.

Nie sprzedaję kocurów do hodowli – bez wyjątków!

Nie sprzedaję kotek do hodowli nie zrzeszonych w organizacjach podlegających World Cat Congress tj. FIFe, WCF, TICA.

 

 

 

 

Wszystkie kocięta

z naszej hodowli rejestrowane są

w CBDZOE

Darmowy licznik odwiedzin